ISU

土篮乙
完场

80 - 68

NEF

信号源:
  • 聊天
  • 直播
  • 交锋
  • 数据

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

赛事分类: 土篮乙

对阵球队: ISU vs NEF

比赛时间:2022年12月16日 18:00

赛事信息:本场包含了ISUvsNEF直播信息,说球帝将对本场进行免费视频直播。

说球帝为您提供ISU对阵NEF高清无插件直播地址, ISU直播和NEF直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入说球帝首页即可获取最新直播信号。 喜欢看ISUVSNEF比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过您喜欢的赛事直播。

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

ISU

70 - 63

34 - 31

NEF

9.5

153.5

NEF

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

NEF

47 - 62

15 - 36

2.5

142.5

NEF

71 - 77

47 - 41

1.5

159.5

70 - 100

30 - 53

NEF

28.5

134.5

85 - 44

37 - 25

NEF

-12.5

161.5

NEF

82 - 96

30 - 56

6.5

157.5

59 - 93

25 - 45

NEF

15.5

146.5

NEF

65 - 86

34 - 45

10.5

148.5

86 - 79

54 - 32

NEF

5.5

156.5

47 - 103

17 - 56

NEF

6.5

149.5

84 - 70

48 - 32

NEF

-2.5

142.5

NEF

70 - 87

37 - 38

14.5

153.5

79 - 88

46 - 52

NEF

2.5

152.5

ISU

70 - 63

34 - 31

NEF

9.5

153.5

83 - 77

40 - 43

NEF

-4.5

151.5

ISU

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

68 - 122

36 - 60

ISU

28.5

150.5

71 - 65

33 - 31

ISU

-2.5

149.5

ISU

76 - 81

30 - 37

21.5

150.5

ISU

104 - 111

45 - 43

6.5

148.5

85 - 81

28 - 36

ISU

-16.5

139.5

ISU

68 - 95

30 - 50

16.5

147.5

58 - 60

28 - 31

ISU

-2.5

164.5

ISU

52 - 90

30 - 41

11.5

138.5

66 - 76

32 - 44

ISU

-1.5

139.5

ISU

70 - 63

34 - 31

NEF

9.5

153.5

热门直播